Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna

dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

 

Hasło projektu: Zostań Orłem Natury 2000

Grupa docelowa: dzieci i młodzież, mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego.

Cel projektu: Celem tych działań jest budowanie świadomości ekologicznej, propagowanie postaw odpowiedzialnego wykorzystania potencjału środowiska naturalnego i jego ochrony.

 

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród uczniów i wzmocnienie znajomości zasobów przyrodniczych regionu, w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000.

Jednym z zaplanowanych działań w ramach realizowanego projektu był trzydniowy pobyty uczniów klas IV- VI w Szkole Leśnej na Barbarce.

Kolejnym działaniem była zaplanowana na 14 kwietnia wizyta Tiliobusu - specjalnie przystosowanego samochodu - tzw. mobilnego stoiska ekologicznego. 

.

 

.