ŚLUBUJEMY!


02.11.2016r. był bardzo ważnym dniem w szadłowickiej szkole. To właśnie wtedy pierwszoklasiści zdali swój pierwszy egzamin i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach.
Cała uroczystość odbyła się na szkolnym korytarzu, który przybrał, specjalnie na ten dzień, odświętny wystrój. Uczniowie prezentowali swoją wiedzę i umiejętności przed: rodzicami, panią dyrektor Marią Kucharską, nauczycielami, pracownikami szkoły, starszymi kolegami i koleżankami, a także przed zaproszonymi gośćmi: panem Karolem Posadzym - policjantem Komisariatu Policji w Gniewkowie oraz panią Elżbietą Kwiatkowską - opiekunką świetlicy wiejskiej „Szadełko”. Uroczystość prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem oraz wychowawczynią klasy I. Kulminacyjnym punktem było ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar szkoły, pasowanie przez starszą brać oraz złożenie odcisków palców w kronice szkolnej przez pierwszoklasistów. Następnie swoje prezenty wręczyli: Samorząd Uczniowski oraz pan Karol Posadzy.
Po uroczystym ślubowaniu pani dyrektor Maria Kucharska pogratulowała nowym uczniom, a wychowawczyni pani Marlena Wojdylak w imieniu rodziców zaprosiła gości na słodki poczęstunek.

 

.