,,Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy” –
uroczyste pasowanie na ucznia klasy I28 października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Szadłowicach odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Część artystyczną przygotowała wychowawczyni klasy I – pani Bożena Kwiatkowska. Pomagali jej starsi uczniowie- prezydium Samorządu Uczniowskiego. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły podstawowej.
Gala rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor szkoły Marii Kucharskiej, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach.
W trakcie akademii uczniowie przedstawili się recytując wierszyk o sobie, śpiewali piosenki, zaprezentowali wszystko to, czego nauczyli się podczas dwóch miesięcy w szkole.
Po programie artystycznym przewodnicząca szkoły Julia Rostkowska uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali przede wszystkim„(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły...”
Na zakończenie uroczystości wychowawczyni oraz pani dyrektor Maria Kucharska wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia, a Samorząd Uczniowski „rogi obfitości”. Następnie rodzice oraz dzieci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.


Samorząd Uczniowski
 

 

.