Uczymy się pomagać!

 

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”- to słowa Flory Edwards, z którymi się w pełni zgadzamy. Staramy się, aby w naszej szkole każdy umiał wyciągnąć pomocną dłoń - z naciskiem na słowo „umiał”, gdyż często chcemy pomóc, ale nie wiemy jak. Aby każdy wiedział ”jak”, postanowiliśmy, po raz kolejny, nauczyć dzieci udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. W piątek 15.04. pani Marlena Wojdylak przygotowała zajęcia pokazowe dla uczniów klas I-III. Dzieci wysłuchały instruktażu, później same uczyły się udzielać pierwszej pomocy.

 

.

 

.