Spełnienie sportowych marzeń…- Dziękujemy Panu Burmistrzowi Adamowi Roszakowi za to wspaniałe boisko. Nikt z nas nie przypuszczał, że doczekamy się tak szybko tak pięknego i nowoczesnego obiektu, to spełnienie naszych marzeń – te słowa najczęściej padały z ust dyrektorów szkół i dzieci podczas uroczystości otwarcia czterech wielofunkcyjnych boisk sportowych.
Na zaproszenie Burmistrza Gniewkowa przyjechali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Stowarzyszenia LGD Czarnoziem Na Soli, dyrektorzy i kierownicy szkół, instytucji podległych oraz firm, radni, sołtysi i mieszkańcy wsi.
Nietypowe, bo objazdowe uroczystości rozpoczęły się w miejscowości Kijewo. To właśnie tutaj padały pierwsze słowa uznania i gratulacje za tak odważną i spektakularną inwestycję.
- Cieszę się, że mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać z tak wyjątkowego powodu. Dziś otwieramy cztery piękne i nowoczesne obiekty sportowe. W tej chwili mamy już na terenie naszej gminy osiem takich boisk, a nasze działania na rzecz infrastruktury sportowej będą nadal kontynuowane. Tytuł „Sportowej Gminy” zobowiązuje, m.in. dlatego podjęliśmy się tego zadania. Chciałbym podkreślić, że budowa tych czterech boisk to przede wszystkim inicjatywa samych uczniów i to im między innymi te obiekty mają służyć – mówił podczas otwarcia Burmistrz Gniewkowa.
- Zawsze popierałem kandydaturę Pana Adama Roszaka na stanowisko burmistrza Gniewkowa. Wiedziałem bowiem, że to gospodarz, który potrafi podejmować trafne decyzje. Gmina Gniewkowo przoduje w powiecie inowrocławskim pod względem zrealizowanych inwestycji. My również niedawno otwieraliśmy cztery nowe boiska sportowe, widzę, że gmina Gniewkowo chce nam dorównać – żartował w Kijewie Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski - Gratuluję mieszkańcom nowo powstałych boisk i życzę, by te obiekty w pełni służyły przez długi czas – dodał.
Kolejne uroczystości otwarcia wielofunkcyjnych boisk sportowych odbyły się w Murzynnie, Szadłowicach i Wierzchosławicach. Obiekty zostały poświęcone przez miejscowych księży oraz na każdym przecięto symboliczną wstęgę. W każdej miejscowości uczniowie szkół podstawowych zaprezentowały także piękne programy artystyczne, a zebrani goście otrzymali drobne upominki zakupione w ramach utworzenia punktów informacji turystycznej.
- To dla was te obiekty zostały zbudowane. Życzę, byście chętnie i bezpiecznie z nich korzystały oraz by zawsze sprzyjała ku temu pogoda. Ja wraz z moimi kolegami grałem jeszcze w błocie. Teraz dla naszej młodzieży zostały stworzone wspaniałe warunki do rozwoju sportowej pasji – podkreślał podczas wystąpień Adam Roszak – Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w to, by te obiekty powstały, szczególnie wykonawcy – Firmie ELSIK Sp. z o.o., Urzędowi Marszałkowskiemu oraz moim współpracownikom – Zastępcy Burmistrza Beacie Kowalskiej oraz Pani Alicji Jańczak. Dziękuję także wszystkim Paniom Dyrektor Szkół Podstawowych, które przygotowały tak wspaniałą uroczystość – mówił Burmistrz Gniewkowa.
Wraz z nowymi boiskami powstały przy nich punkty informacji turystycznej, wyposażone w niezbędne elementy do promowania turystyki w naszym regionie.

Źródło: http://www.gniewkowo.com.pl/aktualnosc-2816-spelnienie_sportowych_marzen_s.html

 

.

 

 

.

 

.