Zajęcia pozalekcyjne


 

 

 

mgr Joanna Barszczewska-Tomtas- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. II-III, IV-V
                                                       korekcyjno- kompensacyjne kl. II, III
                                                       kółko muzyczno-taneczne- kl. IV
-VII
mgr Bożena Kwiatkowska - kółko sportowe kl. III
mgr Maria Marcinkowska - kółko przyrodnicze "Klub podróżnika" kl. IV
mgr  Marlena Wojdylak- kółko matematyczne kl. V
mgr Paulina Chmielewska- Graj- kółko języka angielskiego kl. IV-VII
mgr Piotr Makowiecki- SKS kl. IV- VII
                                     gimnastyka korekcyjna kl. II-III
mgr Katarzyna Jaszcz- kółko matematyczne kl.0
                                   zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
                                   wczesne wspomaganie
mgr Agnieszka Matyjasik- SU kl. IV- VI
                                         zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 
mgr Elżbieta Brzustowicz- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl. V-VII
                                         zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VI-VII
                                         kółko biblijno- teatralne- kl. II
ksiądz Ireneusz Oliwkowski- kółko misyjno- literackie kl. IV-VII
mgr Iwona Szczepańska-  kółko polonistyczne "Klub Twórczego Ucznia"

 
Zajęcia taneczne dla dzieci  prowadzone przez trenera tańca ze szkoły tańca RAZ DWA TRZY