Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach

Dyrektor

mgr Maria Kucharska

                 Grono pedagogiczne
 

mgr Marlena Wojdylak- edukacja wczesnoszkolna, matematyka
mgr Katarzyna Jaszcz-  oddział przedszkolny, zajęcia komputerowe/ informatyka
mgr Bożena Kwiatkowska- edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Joanna Barszczewska- Tomtas -edukacja wczesnoszkolna, muzyka,
mgr Agnieszka Matyjasik
- oddział przedszkolny, technika
ks. Ireneusz Oliwkowski - religia
mgr Piotr Makowiecki - wychowanie fizyczne
mgr Maria Kucharska-  historia
mgr Maria Marcinkowska- przyroda, geografia, WDŻ
mgr Paulina  Chmielewska- Graj- j. angielski
mgr Iwona Szczepańska- j. polski
mgr Elżbieta Brzustowicz- j. polski, religia
mgr Malwina Tyburek- chemia, biologia, doradztwo zawodowe
mgr Magdalena Posadzy- język niemiecki
mgr Joanna Dobiegała- matematyka (kl. VII)
mgr Wiesława Górna- fizyka

Pedagog – mgr Elżbieta Brzustowicz
Logopeda – mgr Joanna Barszczewska-Tomtas
Świetlica szkolna – mgr
Elżbieta Brzustowicz, mgr Bożena Kwiatkowska, mgr Joanna Barszczewska-Tomtas, mgr Paulina Chmielewska-Graj, mgr Maria Marcinkowska, mgr Piotr Makowiecki
Świetlica socjoterapeutyczna
mgr Elżbieta Brzustowicz
Biblioteka – mgr Iwona Szczepańska

 

Pracownicy administracji i obsługi

mgr Dorota Jaszkim- sekretarka
Jolanta Nocna- pracownik obsługi
Róża Czekaj- pracownik obsługi
Halina Urbaniak
- pracownik obsługi