Owoce w szkole
                                                     
Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

plakat owoce w szkole

 

Cel programu:
  1. Trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe.

  2. Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

 

 

 

Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:
  1. Wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym.
  2. Wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych.
  3. Spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

 

Dzieciom udostępniane są następujące produkty:
  1. świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  2. świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  3. soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Przy wyborze produktów, które dzieci będą otrzymywały w ramach programu, starano się zapewnić jak największy udział świeżych owoców i warzyw oraz produktów regionalnych, a także jak najwyższą jakość i zdrowotność produktów oraz ich różnorodność.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.