Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach

 

                                             

                                                      Wykaz podręczników dla uczniów na rok szkolny 2018/2019                                          

 Rekrutacja 2018/2019

DROGI RODZICU !!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach informuje, że od 26 lutego 2018 r. do 16 marca 2018r. będą trwać zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.
Zainteresowanych zapraszamy do placówki.

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej

Oświadczenia Rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Lista uczniów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego


 

 

Dokumenty szkoły
 

STATUT SZKOŁY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 

 

Informacje dla Rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

więcej

 

 

                     

                  

                  

                                                                                                                               

                                 

                                               

             

 

 

                                                 Rok szkolny 2017/2018

Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna     

W ramach pracy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie korzystają z zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych, pracy pedagoga, terapii logopedycznej.

Logopeda- mgr Joanna Barszczewska- Tomtas                                                                     Pedagog- mgr Elżbieta Brzustowicz

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

7:45 - 8:30

wtorek 

7:45 - 8:30

10:35- 11:20

środa 

---

czwartek 

7:45 - 8:30

piątek 

12:15- 13:00

 

 

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

---

wtorek 

 ---

środa 

8:40- 9:25
9:35- 10:20

czwartek 

7:45- 8:30
10:35- 11:20

piątek 

9:35- 10:20

Organizacja dowozu dzieci do szkoły

Dzieci przyjeżdżają do szkoły w godzinach 7:10- 7:45, odjeżdżają - poniedziałek-12:10, 14:00, 15:18
                                                                                                                       wtorek-12:10, 13:00, 15:18
                                                                                                                        środa- 12:10, 13:00, 15:18
                                                                                                                   czwartek- 12:10, 13:00, 15:18
                                                                                                                       piątek
- 12:10, 14:00, 15:18
                                                                                                                                                                                       

 

Funkcjonowanie świetlicy

Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:10- 8:35                         
                                                                                                               11:30- 15:30