Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


29 września uczniowie klas IV-VII brali udział w akcji "VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia". Dzień ten miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mieli okazję te zaległości nadrobić przygotowując się do tego wydarzenia. Uczniowie musieli przejść trzy etapy: łatwy, trudniejszy i trudny. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwała koordynator p. Marlena Wojdylak wraz z komisją egzaminacyjną. Rodzice, którzy tydzień wcześniej otrzymali listy z informacją, iż taki dzień się odbędzie również mieli duży wkład, kontrolując znajomość tabliczki przez swoje pociechy, gdyż wszyscy dobrze wiemy, że znajomość tabliczki mnożenia jest podstawą w uczeniu się matematyki. Osoba, która w tym dniu zdała egzamin bezbłędnie uzyskała tytuł "Ekspert tabliczki mnożenia" otrzymując medal i certyfikat. Wyniki były bardzo zadowalające. Prawie wszyscy uczniowie zdali egzamin.

 

.