" Szklanka mleka dla każdego dziecka "

 

imagesCAQU45QT

 

 

 

Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:
  1. Wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych.
  3. Spadkowi spożycia mleka i jego przetworów wśród dzieci i młodzieży.

 

Cele programu:
  1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i jego przetworów.
  2. Promowanie zasad zdrowego odżywiania.
  3. Kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych.
  4. Edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów.